Opona letnia osobowa APOLLO ALNAC 4G 205/55R16 91 V Wstecz
letnia Pokwiększ zdjęcieProdukt fabrycznie nowy, nie posiada wad
Produkt jest dopuszczony do obrotu w RP
Dlaczego MY?
  • fachowość i profesjonalizm
  • wieloletnie doświadczenie
  • kompleksowa obsługa
  • nienaganne opinie klientów
  • krótkie terminy realizacji zleceń
  • wysoka jakość usług
Producent: APOLLO
Nazwa: ALNAC 4G
Rozmiar: 205/55R16 91 V 
Sezon: opony letnie
Rodzaj: osobowe
Informacje dodatkowe: Produkcja zwykle 2018 lub 2019 rok.
Wzmocnienie:
Uwagi: FSL
Dostępność:
Wysyłka:
?
Dostawa: ?
  • Doskonałe zachowanie na mokrej nawierzchni
  • Niskie opory toczenia
  • Wyjątkowy komfort jazdy
Nasza cena 235.64 zł (cena brutto z VAT) Dostawa już od 8,75 zł brutto / 1 szt
Cena katalogowa 337.02 zł
Ilość szt.
Towar w nienaruszonym stanie możesz
zwrócić w ciągu 14 dni
Apollo Alnac 4G to nowa propozycja koncernu Apollo Vredestein wprowadzona do segmentu opon wysokich osiągów ( High Performance ).

Opony  letnie w tym biezniku produkowane są głównie w rozmiarach do aut kompaktowych oraz limuzyn niższej klasy. Opona charakteryzuje się niskimi oporami toczenia, bardzo dobrymi parametrami zachowania na mokrej nawierzchni oraz niskim poziomem hałąsu zewnętrznego, czego potwierdzeniem są doskonałe noty etykietowe - odpowiednio C, B i 69 dB.

Produkt posiada asymetryczny wzór bieżnika, dzięki czemu zachowano optymalizację parametrów opony przy różnych warunkach pogodowych i drogowych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego komfortu jazdy. Projektanci opony pozostali bezkompromisowi w kwestii bezpieczeństwa i komfortu. 
Ogólne Warunki Gwarancji z tytułu wad i zużycia opon dystrybuowanych przez Vredestein Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie Produktów wyprodukowanych przez Producenta, na które została wydana Karta Gwarancyjna, przy używaniu ich zgodnie z przeznaczeniem. ( kartą gwarancjną może być dowód zakupu )
2. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji użyte jest jedno z poniższych określeń, oznaczają one odpowiednio: „Gwarant” – Vredestein Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
„Nabywca” – oznacza nabywcę Produktu wyprodukowanego przez Producenta. Określenie to obejmuje zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców.
„Producent” - Vredestein Banden B. V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Holandii.
“Produkt” – opony osobowe, dostawcze, do pojazdów typu SUV,rolnicze i przemysłowe.
„Gwarancja” – oznacza gwarancję jakości Produktu udzieloną zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji przez Gwaranta.
„Numer DOT” – oznacza datę wyprodukowania Produktu przez Producenta, umieszczoną trwale na boku opony.
„Całkowite zużycie Produktu” – sytuacja, w której wysokość rzeźby bieżnika jest niższa niż 1,6 mm.
„Procentowy stopień zużycia Produktu” - pozostała głębokość bieżnika w używanej oponie wyliczona w odniesieniu do głębokości bieżnika nowej opony na podstawie nw. ustalonego wzoru, biorącego pod uwagę :
A – stopień zużycia opony (w %)
B – aktualna średnia głębokość bieżnika opony (zmierzona w 3 punktach na obwodzie opony (w mm)
C – głębokość bieżnika nowej opony (w mm)
3. Gwarancją objęte są wyłącznie wady Produktu wynikłe podczas jego eksploatacji z przyczyn tkwiących uprzednio w Produkcie, obejmujące wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze.
4. Gwarant udziela gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres gwarancyjny wynoszący 3 (trzy) lata, liczony od daty zakupu Produktu lub do momentu osiągnięcia Całkowitego zużycia Produktu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
5. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu wynikających z:
1) nieprawidłowego transportu, przechowywania niezgodnie ze standardami branży oponiarskiej i użytkowania Produktu, podczas których narażony jest on w szczególności na odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń, oddziaływania substancji chemicznych i wysokich temperatur,
2) eksploatacji Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi,
3) nieprawidłowego montażu lub demontażu Produktu,
4) eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującego przekroczenie dopuszczalnej nośności Produktu określonej przez Producenta i/lub dopuszczalnych nacisków na osi, wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonych przez obowiązujące przepisy,
5) niewłaściwego użytkowania i stylu jazdy, w tym w szczególności jazdy z nadmierną prędkością, gwałtownego hamowania lub przyśpieszania,
6) niewłaściwego stanu technicznego pojazdu,
7) nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji Produktu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych,
8) eksploatacji Produktu z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym w stosunku do zaleceń producenta pojazdu i/lub Producenta,
9) wszelkich uszkodzeń mechanicznych, w tym także spowodowanych oddziaływaniem substancji chemicznych,
10) użycia w zawodach sportowych lub innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego,
11) zdarzeń naturalnych lub spowodowanych innymi okolicznościami, pozostającymi poza kontrolą producenta pojazdu i Producenta, w tym w szczególności takich jak: wypadek, drogowy, pożar, powódź, itp.
6. Gwarancja nie obejmuje Produktów:
1) naprawianych, bez względu na sposób naprawy i podmiot,który naprawy dokonał,
2) bieżnikowanych, bez względu na technologię, jakość wykonania oraz podmiot odpowiedzialny za ten proces,
3) z nieczytelnym, usuniętym lub uszkodzonym numerem DOT.
4) całkowicie zużytych.
7. Celem skorzystania z gwarancji Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Produkt do miejsca jego zakupu.
8. Przyjęcie reklamacji następuje przez sporządzenie stosownego protokołu.