Zwroty i reklamacje Wstecz

Reklamacje:
 
W celu złożenia reklamacji na towar zamówiony w naszym sklepie internetowym należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@motoabc.pl.

W treści wiadomości należy:
- opisać powód reklamacji,
- podać numer zamówienia lub numer dokumentu stanowiącego dowód zakupu,

Towar należy odesłać do nas na adres: ABM S.C. Anna,Bartłomiej Warakomscy Parkowa 4 58-100 Świdnica

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. W sytuacjach, kiedy wymagana jest specjalistyczna ekspertyza, termin ten może być wydłużony, a o tym fakcie zostaną Państwo poinformowani mailowo. Po rozpatrzeniu reklamacji zostaną Państwo poinformowani o jej wyniku i dalszych krokach procedury drogą mailową.
 
W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
 
Zwroty:
 
Mają Państwo możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia dostawy towaru. Warunkiem jest, aby towar pozostał nieużywany, a Państwo zobowiązani są do przesłania do nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które można pobrać klikając TUTAJ. Oświadczenie należy przesłać na adres info@motoabc.pl. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. Towar należy wysłać bez pobrania na adres naszego magazynu wysyłkowego, który otrzymają Państwo po przesłaniu do naszego Biura Obsługi Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Po otrzymaniu od Państwa podpisanej kopii faktury korygującej dokonamy zwrotu pieniędzy na podany numer rachunku bankowego.