Klauzula informacyjna - dane osobowe - RODO Wstecz

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ABM s.c. Anna, Bartłomiej Warakomscy z siedzibą Rynek 38, 58-100 Świdnica, adres email: info@motoabc.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. Założenia konta w serwisie internetowym www.motoabc.pl ,

  2. Zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (przez umowę sprzedaży, stosownie do cech produktu rozumie się także umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną),

  3. Dostarczenia zamówionych towarów,

  4. Dopełnienia obowiązków podatkowych ciążących na administratorze danych osobowych.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO;

 4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa firmy oraz NIP;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:

  1. ABM s.c. Anna, Bartłomiej Warakomscy, Rynek 38, 58-100 Świdnica do przetwarzania danych osobowych,

  2. operatora pocztowego lub firmę kurierską,

  3. podmiot świadczący usługi Hostingu WWW ,

  4. podmiot wspomagający obsługę zamówień internetowych;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy sprzedaży (przez umowę sprzedaży, stosownie do cech produktu rozumie się także umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych;

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przez ABM s.c. Anna, Bartłomiej Warakomscy zgodnie z Regulaminem sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.motoabc.pl. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt 4 niniejszej klauzuli informacyjnej skutkuje uniemożliwieniem realizacji przez ABM s.c. Anna, Bartłomiej Warakomscy. zamówienia zgodnie z Regulaminem sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.motoabc.pl.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO