Etykiety na oponach Wstecz

Wszyscy producenci opon od 2012 roku, muszą zamieszczać na swoich produktach etykiety z informacjami na temat opon.

Wszyscy producenci opon od 2012 roku, muszą zamieszczać na swoich produktach etykiety z informacjami na temat opon.

Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1222/2009 dotyczące etykietowania opon weszło w życie 1 listopada 2012r. Dotyczy opon osobowych i dostawczych wyprodukowanych po lipcu 2012r. W przypadku opon ciężarowych umieszczanie etykiet nie jest obowiązkowe, ale nie zwalnia to producentów z obowiązku udostępniania informacji o  osiągach opon w przejrzysty sposób.

Każda etykiety zawierają trzy istotne informacje:

 - Klasę energetyczną opon ustaloną na podstawie oporów toczenia, które wiążą się z zużyciem paliwa.
 - Przyczepność na mokrej nawierzchni.
 - Poziom emitowanego hałasu podczas jazdy.


1. Klasa energetyczna opon ustalona na podstawie oporów toczenia.

Opony będą klasyfikowane na podstawie sześciu klas od A do F z zakończeniem na klasie G. Najlepsza efektywność będzie  oznaczona jako klasa A, przy której wystąpi kolor zielony. Najniższa to G wyróżniona kolorem czerwonym. Takie same parametry  oznaczeń wystąpią przy przyczepności na mokrej nawierzchni.

Co to oznacza?

Pojazd wyposażony w opony z klasy A, zaoszczędzi więcej na paliwie niż ten zaopatrzony w opony z klasy G. Jest to również równoznaczne z mniejszą emisją CO2.


  2. Przyczepność na mokrej nawierzchni.

Przyczepność danego bieżnika opony będzie również oznaczana klasą od A do G. Klasa zostanie dopasowana na podstawie specjalnych testów. Polegają one na mierzeniu skuteczności awaryjnego hamowania na mokrej nawierzchni przy odpowiedniej prędkości, przy zachowaniu odpowiedniej głębokości warstwy wody, danej temperatury podłoża i specjalnych warunków dotyczących toru do testów.

Co to oznacza?

Wg testów Michelina różnica długości drogi hamowania na mokrej nawierzchni samochodu wyposażonego w opony klasy A i samochodu z oponami klasy G może wynieść nawet 18 metrów. Równa się to dystansowi czterech długości samochodu.


 3. Poziom emitowanego hałasu podczas jazdy.

 

Poziom hałasu podawany jest w decybelach. Nie występuje w tym przypadku podział na klasy, a jedynie hale dźwiękowe wyznaczają poziom emitowanego dzwięku. Poziom głośności dotyczy zewnętrznego hałasu toczenia się opony, a nie tego który jest odczuwalny przez kierowcę wewnątrz samochodu.

Co to oznacza?

Najniższa dopuszczalna wartość 72 dB jest o 4 dB niższa od przeciętnej głośności obecnych opon na rynku.

Przydatne linki:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (Tekst mający znaczenie dla EOG)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1222&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2009.342.01.0046.01.POL

http://etykietynaopony.pl/

https://www.pirelli.com/tyre/pl/pl/news/2012/02/03/etykiety-swiadomego-wyboru-przy-zakupie-opon/
https://www.pirelli.com/tyres/pl-pl/car/find-your-tyres/tyre-labels/home

http://www.michelin.pl/opony/ucz-sie-udostepniaj/poradnik-nabywcy-opon/co-kryje-etykieta

http://www.continental-opony.pl/transport/knowhow/eu-tire-label-truck